top of page
Unknown.jpeg

Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond

Til fremme for psykisk og fysisk helse

Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond har til formål å yte støtte til allmennyttige og veldedige formål innen psykisk og fysisk helse.


Stiftelsen skal yte støtte til personer, grupper, organisasjoner eller lignende, som bidrar til å fremme psykisk eller fysisk helse både innenfor eller utenfor idretts-Norge.

Stiftelsen er opprettet av Kristin Westbye og Karsten Skofterud i den hensikt å videreføre verdiene og engasjementet til datteren Vibeke, som gikk bort sommeren 2018

Du kan gi ditt bidrag til Minnefondet via

bankkontonummer 1020.31.32080 eller VIPPS - kode #551784

OM OSS

Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond,

er en ideell stiftelse med allmennyttige formål. Fondet ble grunnlagt av Kristin Westbye og Karsten Skofterud (bildet). Styreleder er Tormod Skofterud, og styremedlemmer er Kristin Westbye, Linn Halstensen, Pål Tømmerhol, Marit Bjørgen, Jorun Sundgot Borgen og Carsten Skjelbreid.

VibekeArve.jpg

Søknad til Minnefondet

Fyll ut skjemaet så detaljert som mulig.

I feltet "Melding" beskriver du:

  1.  Hvorfor du ønsker støtte fra Minnefondet

  2. Hvordan pengene er tenkt brukt

  3. Kostnadsramme på prosjektet

Takk for at du sendte søknad til Vibekes Minnefond!

bottom of page